Checklist

 1. Waar begint u met zoeken?
  De Kamer van Koophandel stelt dat bedrijven eerst moeten werven in Nederland of in de Europese Economische Ruimte (EER). Als u daar geen geschikte kandidaten vindt, mag u de zoektocht uitbreiden naar landen buiten de EER. Bedenk wel dat deze buitenlandse werknemers mogelijk een verblijfsvergunning of visum nodig hebben als ze in Nederland willen werken. Of en welk visum of verblijfsvergunning vereist is, hangt af van hun situatie, hoelang ze in Nederland zullen blijven, de reden van de verhuizing en hun nationaliteit. Meer informatie over visa en vergunningen vindt u hier.
   
 2. Internationale kandidaten vergelijken
  Wilt u kandidaten op de internationale arbeidsmarkt met elkaar vergelijken? Maak dan gebruik van Europass, een initiatief van de Europese Commissie om internationaal woon- en studeerverkeer te bevorderen. Europass is beschikbaar in meerdere Europese talen.
   
 3. Erkenning als referent
  Als u kennismigranten of onderzoekers van buiten de EER wilt werven, moet u door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) erkend zijn als referent. Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een persoon uit het buitenland in Nederland. Wanneer u een buitenlandse werknemer aanneemt, bent u de referent voor deze werknemer. U kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn. Als werkgever kunt u uw bedrijf bij de IND laten registreren als erkend referent. Meer informatie vindt u op de website van de IND.
   
 4. Buitenlandse werknemers inhuren via een intermediair
  Ook als u via een intermediair, zoals een uitzendbureau, bemiddelingsbureau of tussenpersoon, werknemers van buiten de EU inzet, dient de werknemer over een werkvergunning te beschikken. De intermediair moet deze vergunning aanvragen.
   
 5. Identiteitsbewijs en burgerservicenummer voor buitenlandse werknemers
  Als u buitenlandse werknemers aanneemt, of ze inhuurt via een bemiddelingsbureau of tussenpersoon, dient u hun identiteit te bevestigen. Daarnaast moet u over een kopie van hun identiteitsbewijs beschikken. Dat bewijs moet u na afloop van de arbeidsperiode nog vijf jaar bewaren. Buitenlandse werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn, moeten een burgerservicenummer (BSN) hebben. Als de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) u vraagt om de identiteitsgegevens van een van uw werknemers, dan moet u binnen 48 uur een kopie kunnen insturen.
   
 6. Arbeidsvoorwaarden
  De arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers van een Europees bedrijf in Nederland zijn vastgelegd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.
   
 7. Taalvereiste voor gevaarlijke taken
  Moet een buitenlandse werknemer een gevaarlijke taak uitvoeren, zoals asbestverwijdering of de bediening van een kraan? Voor een veilige werkomgeving en het voorkomen van ongevallen moet die persoon de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Dat geldt ook voor tijdelijke buitenlandse werknemers die gevaarlijke taken uitvoeren.
   
 8. Zelfstandigen en freelancers
  Als uw bedrijf werkt met buitenlandse zelfstandigen of freelancers, moet u controleren of zij rechtsgeldig in Nederland wonen en als zelfstandige mogen werken. Dat staat vermeld in hun verblijfsvergunning of paspoort. Voor zelfstandigen van buiten de EU en EER heeft u meestal een werkvergunning nodig.